Cuprinol biltema

Copperol, 1 l – Biltema.se

Tvätta, skölj med vatten och låt torka väl. Applicera med tät pensel, trasa eller doppning och torka bort överflöd. Behandla gärna flera gånger om året och var …

Beprövat träbestrykningsmedel som ger djupskydd på grovt eller fuktutsatt virke som t.ex. slipers och stängselstolpar etc. Copperol är baserad på djupt inträngande och lågviskös linolja som i kombination med rötskyddsmedel ger träet ett mycket bra skydd mot väta, alger och mögel. Bruksanvisning Underlaget ska vara rent, fast och torrt.  Skrapa och stålborsta bort poröst och löst trä. Tvätta, skölj med vatten och låt torka väl.  Applicera med tät pensel, trasa eller doppning och torka bort överflöd. Behandla gärna flera gånger om året och var speciellt uppmärksam på att behandla ändträ väl. Ett bra sätt att försäkra sig om riklig inträngning är att ställa virket i en behållare fylld med Copperol, gärna något dygn, tills virket är mättat och inte suger till sig mer.  OBS! Ej övermålningsbar. OBS! Tryckimpregnerat virke ska vara gammalt och torrt före behandling. OBS! Innehåller linolja. Risk för självantändning av trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel m.m. läggs i vatten eller eldas upp.

Slipersolja, svartbrun, 3 L – Biltema.se

Färglös träolja med 35 % linolja. För behandling av tidigare laserat eller obehandlat virke. Skyddar mot vatteninträngning och uttorkning. För utomhusbruk.

Slipersolja, svartbrun, 3 L

Träolja V – Biltema.se

Vid köp av utomhusfärg för målning utomhus ➨ Din beställning Packad & Klar inom 2h & hämtas vid närmaste Biltema-varuhus!

Träolja V

Copperol, 3 l – Biltema.se

Vid köp av olika typer av träoljor för utomhus- och inomhusbruk ➨ Din beställning Packad & Klar inom 2h & hämtas vid närmaste Biltema-varuhus!

Beprövat träbestrykningsmedel som ger djupskydd på grovt eller fuktutsatt virke som t.ex. slipers och stängselstolpar etc. Copperol är baserad på djupt inträngande och lågviskös linolja som i kombination med rötskyddsmedel ger träet ett mycket bra skydd mot väta, alger och mögel. Bruksanvisning Underlaget ska vara rent, fast och torrt.  Skrapa och stålborsta bort poröst och löst trä. Tvätta, skölj med vatten och låt torka väl.  Applicera med tät pensel, trasa eller doppning och torka bort överflöd. Behandla gärna flera gånger om året och var speciellt uppmärksam på att behandla ändträ väl. Ett bra sätt att försäkra sig om riklig inträngning är att ställa virket i en behållare fylld med Copperol, gärna något dygn, tills virket är mättat och inte suger till sig mer.  OBS! Ej övermålningsbar. OBS! Tryckimpregnerat virke ska vara gammalt och torrt före behandling. OBS! Innehåller linolja. Risk för självantändning av trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel m.m. läggs i vatten eller eldas upp.

Träolja, 3 l – Biltema.se

Oljebaserad lasyr för trä utomhus. Framhäver träets naturliga struktur och gör virket vattenavvisande. God inträngningsförmåga.

Färglös träolja med 35 % linolja. För behandling av tidigare laserat eller obehandlat virke. Skyddar mot vatteninträngning och uttorkning. För utomhusbruk. Hårt utsatta ytor bör normalt behandlas minst en gång om året. Är inte skadlig för nyttoväxter Bruksanvisning:  Ytan måste vara rengjord och torr (14 % fuktighet). Fibrer i gamla och grånande ytor slipas. Träoljan påföres med pensel. Undvik blanka fläckar på kvistar och mättat trä genom att torka av med en trasa fuktad med alifatnafta/lacknafta inom 15 minuter efter påföring. Oljan appliceras i flera skikt med mellanliggande tork tills ytan är mättad och inte suger in mer olja.  OBS! Ej avsedd för sprutapplicering. OBS! Innehåller linolja. Risk för självantändning av trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel m.m. läggs i vatten eller eldas upp. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Innehåller 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska,

Köp【Utomhusfärg】hos Biltema – Varför betala mer

Köp【Utomhusfärg】hos Biltema – Varför betala mer ? – Biltema.se

Koncentrerat och högeffektivt för rengöring av trätrallar. Löser effektivt upp smuts, missfärgningar, beväxningar m.m. Används med fördel som koncentrat. 1 l …

Vid köp av utomhusfärg för målning utomhus ➨ Din beställning Packad & Klar inom 2h & hämtas vid närmaste Biltema-varuhus!

Köp【Träolja】hos Biltema – Varför betala mer?

Köp【Träolja】hos Biltema – Varför betala mer? – Biltema.se

Vid köp av olika typer av träoljor för utomhus- och inomhusbruk ➨ Din beställning Packad & Klar inom 2h & hämtas vid närmaste Biltema-varuhus!

Lasyr – Biltema.se

Lasyr

Trallrent – Biltema.se

Trallrent

Keywords: cuprinol biltema, cuprinol träolja biltema